• Subcribe to Our RSS Feed

Maçka

MAÇKA , TRABZON, TÜRKİYE

Maçka, Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde, 29. Km.de konumlanmış, doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Coğrafi konumu nedeniyle Maçka,
antik çağdan itibaren tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir uğrak noktasıolmuş ve adeta Trabzon’un güney kapısı vazifesi görmüştür. Tarihe Onbinlerin Dönüşü olarak geçen, Ksenophon tarafından yazılan “Anabasis” isimli eser Maçka’dan ilk bahseden kaynaktır. Ksenophon komutasındaki askerler, M.Ö.4. yy.’da ülkelerine dönmek üzere Trabzon’a ulaşırken, Maçka yaylalarından geçmişlerdir. Askerler, denize ulaşmanın sevinci ile yığma taştan bir anıt dikmişlerdir. Bu anıtın kalıntılarının halen Maçka’da olduğu bazı tarihçiler tarafından belirtilir.

Maçka yaylaları tarih boyunca, otokton halklar, Persler, Romalılar, Bizans, Komnenoslar, Türk Beylikleri ve Osmanlılar tarafından Doğu nadolu’dan Karadeniz’e ulaşmak için geçiş güzergahı olarak kullanılmıştır.

Araştırmalar dağlardan ve yaylalardan pek çok taş döşeli şose yolun geçtiğini ve Maçka’nın bir kavşak konumunda olduğunu ortaya koymaktadır. Maçka, Persler, Romalılar , Bizans, ve Komnenos Devleti’nin sınırları içinde yer almış ve Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılında Trabzon’u fethetmesi ile birlikte Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Osmanlı idaresi yerleşik Hıristiyan ahalinin dini yaşamına müdahale etmemiş, manastırların faaliyetlerini sürdürmelerine müsaade etmiştir. 1916 yılında Rusların Trabzon’u işgali etmesi ile Maçka da Rus hakimiyetine girmiş ve 15 Şubat 1918 yılında tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur. Maçka sözcüğünün Kafkas dillerinden
geldiği, sonradan yerli Hıristiyanların ağzında değişik biçimde söylendiği biliniyor.

Şehirde çok fazla ceviz ağacı bulunması nedeni ile konar-göçer kabileler halinde buralara gelen Türk boyları şehre Cevizlik adını vermişlerdir. Dağların vadiye bakan yamaçlarında kayın, ladin,göknar ve çam ağaçlarından oluşan ormanlarının süslediği vadilerin ortasındaki Meryemana ve Hamsiköy derelerinin birleştiği noktada kurulmuş olan Maçka, genel iklim yapısı olarak , yıl boyu süren yağışlar nedeni ile, ılıman ve nemlidir.

İlçenin verimli toprak yapısı bir çok bitki ve çiçek çeşidini ve yoğun bir ormanlık alanını içinde barındırır. 2000 metre yüksekliğe kadar zengin orman örtüsü, daha yükseklerde ise dağ bitkileriyle kaplıdır. Yaylalarımız doğal güzellikleri, temiz havası ve kaynak suları yönünden eşsizdir. Maçka, kültürel varlıkları, yemyeşil yaylaları, bol oksijeni, tertemiz suyu, leziz alabalıkları ve meşhur sütlacıyla tarihin ve doğanın kalbi olma sıfatını sonuna kadar hak ediyor…

KAYNAK: www.visitmacka.com