• Subcribe to Our RSS Feed

İskenderpaşa Camii

İskenderpaşa Camii 

Trabzon’da üç kez Valilik yapmış olan imar etkinlikleri ile ünlü İskender paşa tarafından 1529 yılında medresesi ile birlikte yaptırılmıştır. Medrese ile caminin batısında bulunan mezarlık, yol geçirme çalışmaları sırasında yıkılmıştır. İyi bir taş işçiliğine sahip olan yapı erken osmanlı camilerinin plan tipini yansıtır.

Geniş bir alan içersine inşa edilmiş olan camii, ters T planlıdır.Yapının etrafını kalın çevre duvarı çevirmektedir. Camii avlusuna kuzey ve doğudan girilir. Fakat kuzeydeki kapısı taç kapı vazifesi görmektedir. Evvelce avlunun sağında İskender paşa medresesi yer alırdı. Fakat günümüzde söz konusu olan bu medreseden hiç bir iz kalmamıştır. Giriş kapısı üzerinde bulunan H.1300(1882) tarihi, yapının tamir ettirildiği yılı gösterir eserin bu tarihten sonra büyük değişiklik ve onarım gördüğü anlaşılmaktadır. Batıdaki son cemaat yeri 1973 yılında eklenerek yapıya iç mekan genişliği sağlanmıştır. Bu bölümün önünde, bahçede görülen mezar, camiyi yaptıran İskender paşa’ya aittir.

Başlık: Trabzon/Merkez/ İskenderpaşa Camii