• Subcribe to Our RSS Feed

Çarşı Camii

Çarşı Camii 

Bu camii, kendi ismi ile anılan çarşı mahallesindedir. Barok-Ampir tarzında olan camii.H.1255(1839)tarihinde Trabzon valisi Hazinedar Zade Osman paşa tarafından yaptırıldığını kuzey kapısı üzerinde bulunan kitabesi belirtmektedir.Kalın taş duvarlı olarak yapılmış olan eser, dikdörtgen planlıdır. Camiinin mihrabı ve mimberi mermer işlemelidir. Son cemaat yeri kemerle ve üç kubbeden meydana gelmiştir.

Başlık: Trabzon/Çarşı Camii